Yargıtay 8. Ceza Dairesince Facebook,Elektronik Posta,Dava Sebebleri

facebook-yargıtay-kararı

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2012/31216
K. 2013/25978
T. 1.11.2013

* E-POSTA HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E – Posta Hesabına Bir Çok Kez Girildiğine İlişkin Microsoft ve TİB’den Gelen Yazı Yanıtlarına ve Tüm Dosya Kapsamına Göre 5237 S.K. Md.244/2’deki Suçun Oluştuğu)

* ELEKTRONİK POSTA HESABININ ŞİFRESİ DEĞİŞTİRİLEREK ERİŞİMİN ENGELLENMESİ (Katılanın E-Postasının Şifresini Ele Geçiren Sanığın Bu Adrese Girerek Şifreyi Değiştirip Katılanın E-Maillerine Erişimini Engellediği – 5237 S.K. Md.244/2 Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)

* BİLİŞİM SUÇU (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E- Posta Hesabının Şifresini Ele Geçirerek Bu Adrese Giren ve Şifre Değiştirmek Suretiyle Katılanın Elektronik Postalarına Erişimini Engelleyen Eylemine Uyan 5237 S.K. Md.244/2 Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği)

* E- MAİL HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E – Posta Hesabına Bir Çok Kez Girildiğine İlişkin Microsoft ve TİB’den Yazı Yanıtları Geldiği/Katılanın E-Postalarına Erişimi Engellendiği – 5237 S.K. Md.244/2’deki Suçun Oluştuğu)
5237/m.244/2

facebook-yargıtay-kararı
facebook-yargıtay-kararı

ÖZET :

Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA :

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

SONUÇ :

Yasaya aykırı, C.Savcısı ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
MADDE 244 –

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

40 Replies to “Yargıtay 8. Ceza Dairesince Facebook,Elektronik Posta,Dava Sebebleri”

 1. Geri bildirim: Backlinks
 2. Geri bildirim: situs togel
 3. Geri bildirim: Data HK
 4. Geri bildirim: Vape carts for sale
 5. Geri bildirim: muha meds carts
 6. Geri bildirim: dubbele plooi gordijnen
 7. Geri bildirim: meja 365
 8. Geri bildirim: Pilates Chiang Mai
 9. Geri bildirim: Phuket dispensary
 10. Geri bildirim: PG
 11. Geri bildirim: slot online terpercaya
 12. Geri bildirim: golden teacher mushroom
 13. Geri bildirim: dmt vape pen
 14. Geri bildirim: thai massage school
 15. Geri bildirim: Hoyt archery
 16. Geri bildirim: poker-info.net
 17. Geri bildirim: mejaqq
 18. Geri bildirim: สายใยลวด
 19. Geri bildirim: super kaya88
 20. Geri bildirim: superkaya88
 21. dollhouse 168 セクシーなミセスセントニックアンダーハンドクリスマス巨大なおっぱいのセックス人形なぜ私たちは賢明なセックスロボットのプロモーションに在庫を置くことができないのですか?愛の人形はどのようにロマンスの最高の寄付になることができますか?168cm実用的なラブドール-魅力的な日本のダッチワイフ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Hello !

× Hi! How can we help you?