Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

pasaport-deport-nedir

5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, ülkemizde kesintisiz olarak 5 yıl ikamet edenler yabancılar aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda Türk Vatandaşlığını genel yoldan kazanabilirler. Türk vatandaşlığının kazanılması doğumla ve sonradan yetkili idare kararıyla olmak üzere iki şekilde alınmaktadır. Sonradan genel hükümlere göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
Yabancının milli hukukuna göre reşit olması, vatansız ise T.C. Medeni Kanun’u gereğince, reşit olmalı;
Vatandaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmalı;
Yabancının Türkiye’ye yerleşmek isteğini belirtmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’de gayrimenkul edinmek, T.C. vatandaşı ile evlenmek, Türk Vatandaşı anne, baba, çocuk sahibi olmak gibi eylemlerde bulunmalı;

Kamu sağlığı açısından tehdit oluşturacak bir hastalığa sahip olmamalı;
Kamu ahlakına uygun davranışlar sergileyen kişi olmamalı;
Türk toplumunun içinde yer alabilmesi için Türkçe konuşabilmeli;
Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip olmalı;
Ülke güvenliği ve kamu düzenine tehdit oluşturacak bir durumu olmamalı.
Türk Vatandaşlığına Başvuran Tarafından Yapılacak İşlemler
Türk vatandaşlığına başvuru, başvurucunun yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe kendisi veya bu konuda verilen özel vekaletname ile vekili tarafından yapılır. Başvurucunun 18 yaşından küçük ve(ya) ayırt etme gücünden yoksun olduğu durumlarda başvuru veli ya da vasi tarafından yapılabilmektedir.
Vatandaşlık başvurusunda yabancının Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarası esas alınarak işlem yapılmaktadır.
Başvuru form dilekçesi doldurularak aşağıda listesi verilen evrakların teslimi ile yapılmaktadır. Başvuru tarihi olarak kişin form dilekçesinin evrak kaydı olarak aldığı tarih esas alınır.
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, yeni kanuni düzenlemeye istinaden aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere yurt dışında bulunabilir. Yurt dışında geçirilen sürelerin toplamı 12 ayı geçmiyorsa, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.
Türk Vatandaşlığı Almak İçin İstenen Belgeler
Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu;
50×60 mm formatında beyaz fonlu biyometrik fotoğraf;

Pasaport veya yerine geçerli benzeri belge;

pasaport-deport-nedir
pasaport türk vatandaşlık kazanma

Kimlik bilgilerinin yer aldığı doğum belgesi veya bu bilgilerin yer aldığı benzeri belge;
Kişinin medeni durumunun yer aldığı belge. Evlenme belgesi, boşanma kararı, ölüm belgesi gibi.
Kişinin bulaşıcı ve kamu sağlığı açısından tehlike oluşturmayacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği niteliklerde sağlık raporu;
Türkiye’de kendinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip olduğunu gösterir belge (çalışma izni, vergi levhası vs);
Vatandaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olduğuna dair İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge;
Vatandaşlık başvurusu sonuçlanana kadar ileriye yönelik yetecek süreli geçerli oturma izni belgesi;
Başvuru sahibinin herhangi bir suç sebebi ile hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı nüshası;
Maliye Veznesine hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Komisyon Tarafından Yapılan İşlemler

Yabancının ikamet ettiği il sınırları içinde Valiliğe yapmış olduğu başvuru, Valilik tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.  Başvurucu, Vatandaşlık başvuru numarasını ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminden öğrenerek takip edebilir.
İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapılarak vatandaşlık başvuru sonucu olumlu veya olumsuz olmak üzere ilgilisine bildirilir.

633 Replies to “Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması”

 1. Geri bildirim: viagra online canada
 2. Geri bildirim: order viagra
 3. Geri bildirim: viagra buy online
 4. Geri bildirim: viagra connect
 5. Geri bildirim: where to buy cheap cialis
 6. Geri bildirim: cialis usa
 7. Geri bildirim: cialis for men
 8. Geri bildirim: can i buy cialis online
 9. Geri bildirim: discount viagra
 10. Geri bildirim: generic cialis online
 11. Geri bildirim: viagra canada
 12. Geri bildirim: buy levitra toronto
 13. Geri bildirim: cheap generic viagra
 14. Geri bildirim: viagra to buy online uk
 15. Geri bildirim: real viagra online uk
 16. Geri bildirim: cialis on line
 17. Geri bildirim: canadian pharmacy viagra
 18. Geri bildirim: viagra 100mg
 19. Geri bildirim: buy cialis cheap
 20. Geri bildirim: best generic viagra
 21. Geri bildirim: viagra 100 tablet
 22. Geri bildirim: viagra tablets canada
 23. Geri bildirim: sildenafil soft tablets
 24. Geri bildirim: cialis en ligne
 25. Geri bildirim: buy viagra at
 26. Geri bildirim: ajo viagra natural
 27. Geri bildirim: cialis mexico
 28. Geri bildirim: cialis for women
 29. Geri bildirim: viagra buy cvs
 30. Geri bildirim: sildenafil goodrx
 31. Geri bildirim: med ed online
 32. Geri bildirim: where to buy sildenafil
 33. Geri bildirim: cheap cialis pills online
 34. Geri bildirim: viagra samples
 35. Geri bildirim: generic viagra cost
 36. Geri bildirim: viagra sale melbourne
 37. Geri bildirim: doctor x viagra
 38. Geri bildirim: viagra danger myths
 39. Geri bildirim: viagra pills
 40. Geri bildirim: viagra prescription drugs
 41. Geri bildirim: stromectol 3 mg
 42. Geri bildirim: buy viagra cheap
 43. Geri bildirim: natural viagra for men
 44. Geri bildirim: oral ivermectin cost
 45. Geri bildirim: viagras
 46. Geri bildirim: compra viagra
 47. Geri bildirim: cialis forum
 48. Geri bildirim: viagra pornhub
 49. Geri bildirim: tadalafil daily use
 50. Geri bildirim: cheap sildenafil
 51. Geri bildirim: natural viagra
 52. Geri bildirim: sildenafil tablets
 53. Geri bildirim: ivermectin 0.5% lotion
 54. Geri bildirim: viagra sildenafil
 55. Geri bildirim: viagra alternatives
 56. Geri bildirim: sildenafil
 57. Geri bildirim: pfizer viagra
 58. Geri bildirim: viagra 50 mg coupon
 59. Geri bildirim: cialis over the counter
 60. Geri bildirim: levitra reviews
 61. Geri bildirim: cialis genérico
 62. Geri bildirim: cialis medicine
 63. Geri bildirim: labcorp hours
 64. Geri bildirim: stromectol buy uk
 65. Geri bildirim: albuterol for sale online
 66. Geri bildirim: ivermectin lotion
 67. Geri bildirim: viagra cialis levitra
 68. Geri bildirim: how to use viagra
 69. Geri bildirim: discount generic viagra
 70. Geri bildirim: ivermectin dosage
 71. Geri bildirim: ivermectin malaria
 72. Geri bildirim: flllc alliance
 73. Geri bildirim: flccc ivermectin
 74. Geri bildirim: ivermectin buy nz
 75. Geri bildirim: stromectol buy
 76. Geri bildirim: stromectol usa
 77. Geri bildirim: ivermectin cost uk
 78. Geri bildirim: stromectol uk
 79. Geri bildirim: ivermectin 12 mg
 80. Geri bildirim: ivermectin uk coronavirus
 81. Geri bildirim: stromectol ivermectin
 82. Geri bildirim: ivermectin drug
 83. Geri bildirim: cheap viagra deals
 84. Geri bildirim: ivermectin uk
 85. Geri bildirim: ivermectin buy online
 86. Geri bildirim: stromectol tablets
 87. Geri bildirim: ivermectin cost
 88. Geri bildirim: ivermectin india
 89. Geri bildirim: ignition casino community
 90. Geri bildirim: stromectol for sale
 91. Geri bildirim: prednisone 20mg drug
 92. Geri bildirim: levitra vs cialis reddit
 93. Geri bildirim: order tadalafil
 94. Geri bildirim: provigil and viagra
 95. Geri bildirim: buy ivermectin canada
 96. Geri bildirim: viagra buy usa
 97. Geri bildirim: stromectol ebay
 98. Geri bildirim: generic cialis at walmart
 99. Geri bildirim: cialis 5
 100. Geri bildirim: cialis vs viagra
 101. Geri bildirim: tadalafil otc
 102. Geri bildirim: ivermectin 0.5 lotion
 103. Geri bildirim: cialis with dapoxetine
 104. Geri bildirim: price of generic cialis
 105. Geri bildirim: thuoc prednisone 20mg
 106. Geri bildirim: best tadalafil
 107. Geri bildirim: 1mixture
 108. Geri bildirim: covid pill treatment
 109. Geri bildirim: cialis prescription usa
 110. Geri bildirim: viagra
 111. Geri bildirim: cialis black
 112. Geri bildirim: stromectol 0 5 mg
 113. Geri bildirim: generic cialis
 114. Geri bildirim: casinos online
 115. Geri bildirim: what is cialis
 116. Geri bildirim: stromectol tablets buy
 117. Geri bildirim: india covid ivermectin
 118. Geri bildirim: cialis online pharmacy
 119. Geri bildirim: viagra online store
 120. Geri bildirim: generic for cialis
 121. Geri bildirim: stromectol ingredients
 122. Geri bildirim: erythromycin
 123. Geri bildirim: ivermectin solubility
 124. Geri bildirim: keflex breastfeeding
 125. Geri bildirim: erythromycin oino
 126. Geri bildirim: daily generic cialis
 127. Geri bildirim: zithromax 1g
 128. Geri bildirim: augmentin sirop
 129. Geri bildirim: celebrex drug facts
 130. Geri bildirim: buy ivermectin 6 mg
 131. Geri bildirim: lasix without script
 132. Geri bildirim: lasix 80 mg
 133. Geri bildirim: stromectol 3mg cost
 134. Geri bildirim: ivermectin cena
 135. Geri bildirim: ivermectin use
 136. Geri bildirim: ivermectin buy australia
 137. Geri bildirim: merck ivermectin
 138. Geri bildirim: ivermectin eye drops
 139. Geri bildirim: stromectol 15 mg
 140. Geri bildirim: india ivermectin news
 141. Geri bildirim: stromectol sales
 142. Geri bildirim: ivermectin 50ml
 143. Geri bildirim: intermectine
 144. Geri bildirim: tadalafil at walmart
 145. Geri bildirim: psy-
 146. Geri bildirim: ivermectin cost
 147. Geri bildirim: projectio
 148. Geri bildirim: moskva psiholog online
 149. Geri bildirim: psy online
 150. Geri bildirim: uels ukrain
 151. Geri bildirim: ivermectin generic name
 152. Geri bildirim: DPTPtNqS
 153. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 154. Geri bildirim: D6tuzANh
 155. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 156. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 157. Geri bildirim: russianmanagement.com
 158. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 159. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 160. Geri bildirim: 3NOZC44
 161. Geri bildirim: 01211
 162. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom
 163. Geri bildirim: film-tor-2022
 164. Geri bildirim: hd-tor-2022
 165. Geri bildirim: hdorg2.ru
 166. Geri bildirim: ivermectin warnings
 167. Geri bildirim: Psikholog
 168. Geri bildirim: netstate.ru
 169. Geri bildirim: Link
 170. Geri bildirim: stromectol tablet 3 mg
 171. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom.ru
 172. Geri bildirim: psy
 173. Geri bildirim: chelovek soznaniye mozg
 174. Geri bildirim: stromectol 6mg tablets
 175. Geri bildirim: bit.ly
 176. Geri bildirim: cleantalkorg2.ru
 177. Geri bildirim: bucha killings
 178. Geri bildirim: War in Ukraine
 179. Geri bildirim: Ukraine
 180. Geri bildirim: Ukraine news – live
 181. Geri bildirim: The Latest Ukraine News
 182. Geri bildirim: sildenafil
 183. Geri bildirim: site
 184. Geri bildirim: viagra
 185. Geri bildirim: stromectol buy online
 186. Geri bildirim: stats
 187. Geri bildirim: revatio
 188. Geri bildirim: Ukraine-war
 189. Geri bildirim: movies
 190. Geri bildirim: gidonline
 191. Geri bildirim: web
 192. Geri bildirim: film.8filmov.ru
 193. Geri bildirim: video
 194. Geri bildirim: film
 195. Geri bildirim: liusia-8-seriiaonlain
 196. Geri bildirim: filmgoda.ru
 197. Geri bildirim: rodnoe-kino-ru
 198. Geri bildirim: cialis bathtub
 199. Geri bildirim: stat.netstate.ru
 200. Geri bildirim: sY5am
 201. Geri bildirim: Dom drakona
 202. Geri bildirim: JGXldbkj
 203. Geri bildirim: aOuSjapt
 204. Geri bildirim: ìûøëåíèå
 205. Geri bildirim: psikholog moskva
 206. Geri bildirim: Usik Dzhoshua 2 2022
 207. Geri bildirim: Dim Drakona 2022
 208. Geri bildirim: TwnE4zl6
 209. Geri bildirim: psy 3CtwvjS
 210. Geri bildirim: lalochesia
 211. Geri bildirim: film onlinee
 212. Geri bildirim: psycholog-v-moskve.ru
 213. Geri bildirim: psycholog-moskva.ru
 214. Geri bildirim: 3qAIwwN
 215. Geri bildirim: video-2
 216. Geri bildirim: sezons.store
 217. Geri bildirim: socionika-eniostyle.ru
 218. Geri bildirim: psy-news.ru
 219. Geri bildirim: 000-1
 220. Geri bildirim: 3SoTS32
 221. Geri bildirim: 3DGofO7
 222. Geri bildirim: rftrip.ru
 223. Geri bildirim: dolpsy.ru
 224. Geri bildirim: kin0shki.ru
 225. Geri bildirim: 3o9cpydyue4s8.ru
 226. Geri bildirim: mb588.ru
 227. Geri bildirim: newsukraine.ru
 228. Geri bildirim: edu-design.ru
 229. Geri bildirim: tftl.ru
 230. Geri bildirim: brutv
 231. Geri bildirim: site 2023
 232. Geri bildirim: buy propecia at walmart
 233. Geri bildirim: sitestats01
 234. Geri bildirim: 1c789.ru
 235. Geri bildirim: cttdu.ru
 236. Geri bildirim: matchonline2022.ru
 237. Geri bildirim: bit.ly/3OEzOZR
 238. Geri bildirim: bit.ly/3gGFqGq
 239. Geri bildirim: bit.ly/3ARFdXA
 240. Geri bildirim: bit.ly/3ig2UT5
 241. Geri bildirim: bit.ly/3GQNK0J
 242. Geri bildirim: bep5w0Df
 243. Geri bildirim: www
 244. Geri bildirim: icf
 245. Geri bildirim: 24hours-news
 246. Geri bildirim: rusnewsweek
 247. Geri bildirim: uluro-ado
 248. Geri bildirim: irannews.ru
 249. Geri bildirim: klondayk2022
 250. Geri bildirim: levitra for sale
 251. ทดลองสล็อต pg เล่นฟรีทุกค่าย PG SLOT รองรับเล่นผ่านมือถือทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น IOS และก็ Android ผู้ใช้สามารถเล่นได้ในทุกเกมแบบไม่ต้องสมัครก่อนใครที่เว็บ PG-SLOT.GAME

 252. เกมส์ออนไลน์ PG ในตอนนี้เว็บที่ให้บริการเกี่ยวกับเกมสล็อตออนไลน์จากค่าย pg กำลังเป็นที่เรียกร้องอย่างใหญ่โตจากกลุ่มนักเล่นทั้งยังคนไทยเพราะค่ายนี้ขึ้นชื่อรวมเกมสล็อตแตกง่าย

 253. ทดลอง เล่น สล็อต PG SLOTทดลองเล่นฟรีไม่ต้องสมัครก็สามารถเล่นได้ไม่จำกัดวงเงินปั่นรัวๆได้ กับเว็บ สล็อตออนไลน์ PG-SLOT.GAME ที่นำเกมสล็อตจากค่าย PG SLOT มารวมไว้ในที่เดียว

 254. pgslot เว็บตรง เกมส์สล็อตออนไลน์ เกมยอดนิยมจากผู้เล่นทั้งโลกตอนนี้ การเล่นสล็อตของคุณจะไม่มีเบื่ออีกต่อไป pg slot ขอแนะนำให้มาเล่นกับเว็บเรามีทางเลือกทั้งเกมเเละโปรโมชั่น

 255. Geri bildirim: x
 256. Geri bildirim: 9xflix
 257. Geri bildirim: xnxx
 258. Geri bildirim: 123movies
 259. Geri bildirim: kamagra next day delivery
 260. Geri bildirim: renova cream .05%
 261. Geri bildirim: tretinoin retinol
 262. Geri bildirim: sildenafil citrate
 263. Geri bildirim: kinokrad
 264. Geri bildirim: batmanapollo
 265. Geri bildirim: batmanapollo psychologist
 266. Geri bildirim: elizavetaboyarskaya.ru
 267. Geri bildirim: kamagra jelly usa
 268. Geri bildirim: femara online
 269. Geri bildirim: vsovezdeisrazu
 270. Geri bildirim: Is honey an antibiotic
 271. Geri bildirim: 2023
 272. Geri bildirim: Is garlic an antibiotic
 273. Geri bildirim: buy some cialis
 274. Geri bildirim: buy viagra for men
 275. Geri bildirim: ipsychologos
 276. Geri bildirim: yug-grib.ru
 277. Geri bildirim: studio-tatuage.ru
 278. Geri bildirim: beats wireless headphones
 279. Geri bildirim: poip-nsk.ru - Movie Watch
 280. Geri bildirim: video.vipspark.ru
 281. Geri bildirim: vitaliy-abdulov.ru
 282. Geri bildirim: psychophysics.ru
 283. Geri bildirim: vipspark.vipspark.ru
 284. Geri bildirim: stromectol 12 mg
 285. Geri bildirim: What spices contain lead?
 286. Geri bildirim: medicine online shopping?
 287. With the advent of advanced AI systems being put on sex dolls, you can ever create varying “personalities” for the doll to really change things up.ダッチワイフIn a way, your husband gets to sexually satisfy himself with a multitude of different “women” without truly cheating on you whatsoever.

 288. Geri bildirim: Can 2 eggs make a baby??
 289. Updated slots, play for free at every camp. And if you want Try playing slots for fun. and increase your chances of xo winning prizes You can experiment. Play all slot games You can get through the website that is number 1 in Thailand without having to pay anything at all by trying out playing slots. So that you will get to know the format of slot games. and how to play which will help you understand and prepare Before actually playing You can download the application. At the direct website, open for service, genuine slots website, try playing every camp for free.
  Easy to play, directly on the website. You can use the free credit you get to play updated slots to practice your slot playing skills. Which is an experiment in playing slots Will help you learn how to play. and help improve skills Playing your slots

 290. Geri bildirim: ivermectin brand name?
 291. Geri bildirim: ventolin hfa
 292. Geri bildirim: is Azithromycin a steroid
 293. สำหรับใครที่มีทุนน้อย มีงบลงทุนน้อย เกมใหม่ PGSLOT แต่อยากลองหารายได้เสริมด้วยการเล่นเกมสล็อตออนไลน์สักครั้ง เดิมพันเกมสล็อตทุนน้อยที่เราแนะนำมาทั้ง 5 เกมเลย และจัดอันดับจากกลุ่มคนที่เล่นจริง เป็นเกมที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก คุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า หากใครยังไม่มั่นใจในฝีมือสามารถเข้ามาทดลองเล่นสล็อตได้ฟรี จนกว่าคุณจะมั่นใจ จากนั้นคุณสามารถวางเดิมพันจริงกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 294. Geri bildirim: vidalista 40 dosage
 295. Geri bildirim: amoxil 500mg cheap
 296. Geri bildirim: levitra 20mg
 297. Geri bildirim: 20 mg cialis how to take
 298. Geri bildirim: amoxil 875 mg
 299. Geri bildirim: vidalista 40
 300. Geri bildirim: Cenforce 50 reviews
 301. Geri bildirim: tadalista vs cialis
 302. Geri bildirim: androgel prescription
 303. Geri bildirim: tadalista
 304. Geri bildirim: revatio generic
 305. Geri bildirim: revatio tabs
 306. Geri bildirim: vilitra 40
 307. Geri bildirim: Anonim
 308. Geri bildirim: priligy cost
 309. Geri bildirim: dapoxetine
 310. Geri bildirim: fildena 50
 311. Geri bildirim: hydroxychlor 200
 312. Geri bildirim: what is vidalista 20
 313. Geri bildirim: buy now priligy
 314. Geri bildirim: hcq for arthritis
 315. Geri bildirim: buy furosemide tablets
 316. Geri bildirim: tadalafil vidalista 20mg
 317. Geri bildirim: Cenforce 50mg cheap
 318. Geri bildirim: fildena double 200
 319. Geri bildirim: vidalista 5
 320. Geri bildirim: vidalista
 321. Geri bildirim: vidalista 20 reviews
 322. Geri bildirim: buy clomid online
 323. Geri bildirim: clomid
 324. Geri bildirim: clomid for female
 325. Geri bildirim: priligy tablets reviews
 326. Geri bildirim: poxet 30 mg price
 327. Geri bildirim: buy dapoxetine treatment
 328. Geri bildirim: kamagra gold kamagra
 329. Geri bildirim: vidalista 80
 330. Geri bildirim: vidalista
 331. Geri bildirim: black tadalafil 80mg
 332. Geri bildirim: vidalista 20mg
 333. Geri bildirim: cenforce 100
 334. Geri bildirim: Sildenafil 100mg Price
 335. Geri bildirim: buy ivermectin
 336. Geri bildirim: cenforce 150 iskustva
 337. Geri bildirim: cialis no prescription
 338. Geri bildirim: tadalafil 60 mg for sale
 339. Geri bildirim: fildena 100 mg price
 340. Geri bildirim: Cenforcec
 341. Geri bildirim: cost of advair
 342. Geri bildirim: Sildenafil for daily use

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Hello !

× Hi! How can we help you?