Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

pasaport-deport-nedir

5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, ülkemizde kesintisiz olarak 5 yıl ikamet edenler yabancılar aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda Türk Vatandaşlığını genel yoldan kazanabilirler. Türk vatandaşlığının kazanılması doğumla ve sonradan yetkili idare kararıyla olmak üzere iki şekilde alınmaktadır. Sonradan genel hükümlere göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
Yabancının milli hukukuna göre reşit olması, vatansız ise T.C. Medeni Kanun’u gereğince, reşit olmalı;
Vatandaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmalı;
Yabancının Türkiye’ye yerleşmek isteğini belirtmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’de gayrimenkul edinmek, T.C. vatandaşı ile evlenmek, Türk Vatandaşı anne, baba, çocuk sahibi olmak gibi eylemlerde bulunmalı;

Kamu sağlığı açısından tehdit oluşturacak bir hastalığa sahip olmamalı;
Kamu ahlakına uygun davranışlar sergileyen kişi olmamalı;
Türk toplumunun içinde yer alabilmesi için Türkçe konuşabilmeli;
Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip olmalı;
Ülke güvenliği ve kamu düzenine tehdit oluşturacak bir durumu olmamalı.
Türk Vatandaşlığına Başvuran Tarafından Yapılacak İşlemler
Türk vatandaşlığına başvuru, başvurucunun yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe kendisi veya bu konuda verilen özel vekaletname ile vekili tarafından yapılır. Başvurucunun 18 yaşından küçük ve(ya) ayırt etme gücünden yoksun olduğu durumlarda başvuru veli ya da vasi tarafından yapılabilmektedir.
Vatandaşlık başvurusunda yabancının Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarası esas alınarak işlem yapılmaktadır.
Başvuru form dilekçesi doldurularak aşağıda listesi verilen evrakların teslimi ile yapılmaktadır. Başvuru tarihi olarak kişin form dilekçesinin evrak kaydı olarak aldığı tarih esas alınır.
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, yeni kanuni düzenlemeye istinaden aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere yurt dışında bulunabilir. Yurt dışında geçirilen sürelerin toplamı 12 ayı geçmiyorsa, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.
Türk Vatandaşlığı Almak İçin İstenen Belgeler
Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu;
50×60 mm formatında beyaz fonlu biyometrik fotoğraf;

Pasaport veya yerine geçerli benzeri belge;

pasaport-deport-nedir
pasaport türk vatandaşlık kazanma

Kimlik bilgilerinin yer aldığı doğum belgesi veya bu bilgilerin yer aldığı benzeri belge;
Kişinin medeni durumunun yer aldığı belge. Evlenme belgesi, boşanma kararı, ölüm belgesi gibi.
Kişinin bulaşıcı ve kamu sağlığı açısından tehlike oluşturmayacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği niteliklerde sağlık raporu;
Türkiye’de kendinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip olduğunu gösterir belge (çalışma izni, vergi levhası vs);
Vatandaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olduğuna dair İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge;
Vatandaşlık başvurusu sonuçlanana kadar ileriye yönelik yetecek süreli geçerli oturma izni belgesi;
Başvuru sahibinin herhangi bir suç sebebi ile hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı nüshası;
Maliye Veznesine hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Komisyon Tarafından Yapılan İşlemler

Yabancının ikamet ettiği il sınırları içinde Valiliğe yapmış olduğu başvuru, Valilik tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.  Başvurucu, Vatandaşlık başvuru numarasını ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminden öğrenerek takip edebilir.
İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapılarak vatandaşlık başvuru sonucu olumlu veya olumsuz olmak üzere ilgilisine bildirilir.

90 Replies to “Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması”

 1. Geri bildirim: viagra online canada
 2. Geri bildirim: order viagra
 3. Geri bildirim: viagra buy online
 4. Geri bildirim: viagra connect
 5. Geri bildirim: where to buy cheap cialis
 6. Geri bildirim: cialis usa
 7. Geri bildirim: cialis for men
 8. Geri bildirim: can i buy cialis online
 9. Geri bildirim: discount viagra
 10. Geri bildirim: generic cialis online
 11. Geri bildirim: viagra canada
 12. Geri bildirim: buy levitra toronto
 13. Geri bildirim: cheap generic viagra
 14. Geri bildirim: viagra to buy online uk
 15. Geri bildirim: real viagra online uk
 16. Geri bildirim: cialis on line
 17. Geri bildirim: canadian pharmacy viagra
 18. Geri bildirim: viagra 100mg
 19. Geri bildirim: buy cialis cheap
 20. Geri bildirim: best generic viagra
 21. Geri bildirim: viagra 100 tablet
 22. Geri bildirim: viagra tablets canada
 23. Geri bildirim: sildenafil soft tablets
 24. Geri bildirim: cialis en ligne
 25. Geri bildirim: buy viagra at
 26. Geri bildirim: ajo viagra natural
 27. Geri bildirim: cialis mexico
 28. Geri bildirim: cialis for women
 29. Geri bildirim: viagra buy cvs
 30. Geri bildirim: sildenafil goodrx
 31. Geri bildirim: med ed online
 32. Geri bildirim: where to buy sildenafil
 33. Geri bildirim: cheap cialis pills online
 34. Geri bildirim: viagra samples
 35. Geri bildirim: generic viagra cost
 36. Geri bildirim: viagra sale melbourne
 37. Geri bildirim: doctor x viagra
 38. Geri bildirim: viagra danger myths
 39. Geri bildirim: viagra pills
 40. Geri bildirim: viagra prescription drugs
 41. Geri bildirim: stromectol 3 mg
 42. Geri bildirim: buy viagra cheap
 43. Geri bildirim: natural viagra for men
 44. Geri bildirim: oral ivermectin cost
 45. Geri bildirim: viagras
 46. Geri bildirim: compra viagra
 47. Geri bildirim: cialis forum
 48. Geri bildirim: viagra pornhub
 49. Geri bildirim: tadalafil daily use
 50. Geri bildirim: cheap sildenafil
 51. Geri bildirim: natural viagra
 52. Geri bildirim: sildenafil tablets
 53. Geri bildirim: ivermectin 0.5% lotion
 54. Geri bildirim: viagra sildenafil
 55. Geri bildirim: viagra alternatives
 56. Geri bildirim: sildenafil
 57. Geri bildirim: pfizer viagra
 58. Geri bildirim: viagra 50 mg coupon
 59. Geri bildirim: cialis over the counter
 60. Geri bildirim: levitra reviews
 61. Geri bildirim: cialis genérico
 62. Geri bildirim: cialis medicine
 63. Geri bildirim: labcorp hours

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Hello !

× Hi! How can we help you?