Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

pasaport-deport-nedir

5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, ülkemizde kesintisiz olarak 5 yıl ikamet edenler yabancılar aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda Türk Vatandaşlığını genel yoldan kazanabilirler. Türk vatandaşlığının kazanılması doğumla ve sonradan yetkili idare kararıyla olmak üzere iki şekilde alınmaktadır. Sonradan genel hükümlere göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
Yabancının milli hukukuna göre reşit olması, vatansız ise T.C. Medeni Kanun’u gereğince, reşit olmalı;
Vatandaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmalı;
Yabancının Türkiye’ye yerleşmek isteğini belirtmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’de gayrimenkul edinmek, T.C. vatandaşı ile evlenmek, Türk Vatandaşı anne, baba, çocuk sahibi olmak gibi eylemlerde bulunmalı;

Kamu sağlığı açısından tehdit oluşturacak bir hastalığa sahip olmamalı;
Kamu ahlakına uygun davranışlar sergileyen kişi olmamalı;
Türk toplumunun içinde yer alabilmesi için Türkçe konuşabilmeli;
Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip olmalı;
Ülke güvenliği ve kamu düzenine tehdit oluşturacak bir durumu olmamalı.
Türk Vatandaşlığına Başvuran Tarafından Yapılacak İşlemler
Türk vatandaşlığına başvuru, başvurucunun yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe kendisi veya bu konuda verilen özel vekaletname ile vekili tarafından yapılır. Başvurucunun 18 yaşından küçük ve(ya) ayırt etme gücünden yoksun olduğu durumlarda başvuru veli ya da vasi tarafından yapılabilmektedir.
Vatandaşlık başvurusunda yabancının Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarası esas alınarak işlem yapılmaktadır.
Başvuru form dilekçesi doldurularak aşağıda listesi verilen evrakların teslimi ile yapılmaktadır. Başvuru tarihi olarak kişin form dilekçesinin evrak kaydı olarak aldığı tarih esas alınır.
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, yeni kanuni düzenlemeye istinaden aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere yurt dışında bulunabilir. Yurt dışında geçirilen sürelerin toplamı 12 ayı geçmiyorsa, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.
Türk Vatandaşlığı Almak İçin İstenen Belgeler
Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu;
50×60 mm formatında beyaz fonlu biyometrik fotoğraf;

Pasaport veya yerine geçerli benzeri belge;

pasaport-deport-nedir
pasaport türk vatandaşlık kazanma

Kimlik bilgilerinin yer aldığı doğum belgesi veya bu bilgilerin yer aldığı benzeri belge;
Kişinin medeni durumunun yer aldığı belge. Evlenme belgesi, boşanma kararı, ölüm belgesi gibi.
Kişinin bulaşıcı ve kamu sağlığı açısından tehlike oluşturmayacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği niteliklerde sağlık raporu;
Türkiye’de kendinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip olduğunu gösterir belge (çalışma izni, vergi levhası vs);
Vatandaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olduğuna dair İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge;
Vatandaşlık başvurusu sonuçlanana kadar ileriye yönelik yetecek süreli geçerli oturma izni belgesi;
Başvuru sahibinin herhangi bir suç sebebi ile hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı nüshası;
Maliye Veznesine hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Komisyon Tarafından Yapılan İşlemler

Yabancının ikamet ettiği il sınırları içinde Valiliğe yapmış olduğu başvuru, Valilik tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.  Başvurucu, Vatandaşlık başvuru numarasını ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminden öğrenerek takip edebilir.
İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapılarak vatandaşlık başvuru sonucu olumlu veya olumsuz olmak üzere ilgilisine bildirilir.

244 Replies to “Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması”

 1. Geri bildirim: viagra online canada
 2. Geri bildirim: order viagra
 3. Geri bildirim: viagra buy online
 4. Geri bildirim: viagra connect
 5. Geri bildirim: where to buy cheap cialis
 6. Geri bildirim: cialis usa
 7. Geri bildirim: cialis for men
 8. Geri bildirim: can i buy cialis online
 9. Geri bildirim: discount viagra
 10. Geri bildirim: generic cialis online
 11. Geri bildirim: viagra canada
 12. Geri bildirim: buy levitra toronto
 13. Geri bildirim: cheap generic viagra
 14. Geri bildirim: viagra to buy online uk
 15. Geri bildirim: real viagra online uk
 16. Geri bildirim: cialis on line
 17. Geri bildirim: canadian pharmacy viagra
 18. Geri bildirim: viagra 100mg
 19. Geri bildirim: buy cialis cheap
 20. Geri bildirim: best generic viagra
 21. Geri bildirim: viagra 100 tablet
 22. Geri bildirim: viagra tablets canada
 23. Geri bildirim: sildenafil soft tablets
 24. Geri bildirim: cialis en ligne
 25. Geri bildirim: buy viagra at
 26. Geri bildirim: ajo viagra natural
 27. Geri bildirim: cialis mexico
 28. Geri bildirim: cialis for women
 29. Geri bildirim: viagra buy cvs
 30. Geri bildirim: sildenafil goodrx
 31. Geri bildirim: med ed online
 32. Geri bildirim: where to buy sildenafil
 33. Geri bildirim: cheap cialis pills online
 34. Geri bildirim: viagra samples
 35. Geri bildirim: generic viagra cost
 36. Geri bildirim: viagra sale melbourne
 37. Geri bildirim: doctor x viagra
 38. Geri bildirim: viagra danger myths
 39. Geri bildirim: viagra pills
 40. Geri bildirim: viagra prescription drugs
 41. Geri bildirim: stromectol 3 mg
 42. Geri bildirim: buy viagra cheap
 43. Geri bildirim: natural viagra for men
 44. Geri bildirim: oral ivermectin cost
 45. Geri bildirim: viagras
 46. Geri bildirim: compra viagra
 47. Geri bildirim: cialis forum
 48. Geri bildirim: viagra pornhub
 49. Geri bildirim: tadalafil daily use
 50. Geri bildirim: cheap sildenafil
 51. Geri bildirim: natural viagra
 52. Geri bildirim: sildenafil tablets
 53. Geri bildirim: ivermectin 0.5% lotion
 54. Geri bildirim: viagra sildenafil
 55. Geri bildirim: viagra alternatives
 56. Geri bildirim: sildenafil
 57. Geri bildirim: pfizer viagra
 58. Geri bildirim: viagra 50 mg coupon
 59. Geri bildirim: cialis over the counter
 60. Geri bildirim: levitra reviews
 61. Geri bildirim: cialis genérico
 62. Geri bildirim: cialis medicine
 63. Geri bildirim: labcorp hours
 64. Geri bildirim: stromectol buy uk
 65. Geri bildirim: albuterol for sale online
 66. Geri bildirim: ivermectin lotion
 67. Geri bildirim: viagra cialis levitra
 68. Geri bildirim: how to use viagra
 69. Geri bildirim: discount generic viagra
 70. Geri bildirim: ivermectin dosage
 71. Geri bildirim: ivermectin malaria
 72. Geri bildirim: flllc alliance
 73. Geri bildirim: flccc ivermectin
 74. Geri bildirim: ivermectin buy nz
 75. Geri bildirim: stromectol buy
 76. Geri bildirim: stromectol usa
 77. Geri bildirim: ivermectin cost uk
 78. Geri bildirim: stromectol uk
 79. Geri bildirim: ivermectin 12 mg
 80. Geri bildirim: ivermectin uk coronavirus
 81. Geri bildirim: stromectol ivermectin
 82. Geri bildirim: ivermectin drug
 83. Geri bildirim: cheap viagra deals
 84. Geri bildirim: ivermectin uk
 85. Geri bildirim: ivermectin buy online
 86. Geri bildirim: stromectol tablets
 87. Geri bildirim: ivermectin cost
 88. Geri bildirim: ivermectin india
 89. Geri bildirim: ignition casino community
 90. Geri bildirim: stromectol for sale
 91. Geri bildirim: prednisone 20mg drug
 92. Geri bildirim: levitra vs cialis reddit
 93. Geri bildirim: order tadalafil
 94. Geri bildirim: provigil and viagra
 95. Geri bildirim: buy ivermectin canada
 96. Geri bildirim: viagra buy usa
 97. Geri bildirim: stromectol ebay
 98. Geri bildirim: generic cialis at walmart
 99. Geri bildirim: cialis 5
 100. Geri bildirim: cialis vs viagra
 101. Geri bildirim: tadalafil otc
 102. Geri bildirim: ivermectin 0.5 lotion
 103. Geri bildirim: cialis with dapoxetine
 104. Geri bildirim: price of generic cialis
 105. Geri bildirim: thuoc prednisone 20mg
 106. Geri bildirim: best tadalafil
 107. Geri bildirim: 1mixture
 108. Geri bildirim: covid pill treatment
 109. Geri bildirim: cialis prescription usa
 110. Geri bildirim: viagra
 111. Geri bildirim: cialis black
 112. Geri bildirim: stromectol 0 5 mg
 113. Geri bildirim: generic cialis
 114. Geri bildirim: casinos online
 115. Geri bildirim: what is cialis
 116. Geri bildirim: stromectol tablets buy
 117. Geri bildirim: india covid ivermectin
 118. Geri bildirim: cialis online pharmacy
 119. Geri bildirim: viagra online store
 120. Geri bildirim: generic for cialis
 121. Geri bildirim: stromectol ingredients
 122. Geri bildirim: erythromycin
 123. Geri bildirim: ivermectin solubility
 124. Geri bildirim: keflex breastfeeding
 125. Geri bildirim: erythromycin oino
 126. Geri bildirim: daily generic cialis
 127. Geri bildirim: zithromax 1g
 128. Geri bildirim: augmentin sirop
 129. Geri bildirim: celebrex drug facts
 130. Geri bildirim: buy ivermectin 6 mg
 131. Geri bildirim: lasix without script
 132. Geri bildirim: lasix 80 mg
 133. Geri bildirim: stromectol 3mg cost
 134. Geri bildirim: ivermectin cena
 135. Geri bildirim: ivermectin use
 136. Geri bildirim: ivermectin buy australia
 137. Geri bildirim: merck ivermectin
 138. Geri bildirim: ivermectin eye drops
 139. Geri bildirim: stromectol 15 mg
 140. Geri bildirim: india ivermectin news
 141. Geri bildirim: stromectol sales
 142. Geri bildirim: ivermectin 50ml
 143. Geri bildirim: intermectine
 144. Geri bildirim: tadalafil at walmart
 145. Geri bildirim: psy-
 146. Geri bildirim: ivermectin cost
 147. Geri bildirim: projectio
 148. Geri bildirim: moskva psiholog online
 149. Geri bildirim: psy online
 150. Geri bildirim: uels ukrain
 151. Geri bildirim: ivermectin generic name
 152. Geri bildirim: DPTPtNqS
 153. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 154. Geri bildirim: D6tuzANh
 155. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 156. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 157. Geri bildirim: russianmanagement.com
 158. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 159. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 160. Geri bildirim: 3NOZC44
 161. Geri bildirim: 01211
 162. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom
 163. Geri bildirim: film-tor-2022
 164. Geri bildirim: hd-tor-2022
 165. Geri bildirim: hdorg2.ru
 166. Geri bildirim: ivermectin warnings
 167. Geri bildirim: Psikholog
 168. Geri bildirim: netstate.ru
 169. Geri bildirim: Link
 170. Geri bildirim: stromectol tablet 3 mg
 171. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom.ru
 172. Geri bildirim: psy
 173. Geri bildirim: chelovek soznaniye mozg
 174. Geri bildirim: stromectol 6mg tablets
 175. Geri bildirim: bit.ly
 176. Geri bildirim: cleantalkorg2.ru
 177. Geri bildirim: bucha killings
 178. Geri bildirim: War in Ukraine
 179. Geri bildirim: Ukraine
 180. Geri bildirim: Ukraine news – live
 181. Geri bildirim: The Latest Ukraine News

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Hello !

× Hi! How can we help you?